ZABIJ SIĘ || ROZPUSZCZALNIK || RAK || PLAGIAT – Serio?

Mam dość tego, jak to dziś wygląda. Wszyscy każą ci się zabić, wszyscy kradną, plagiatują,...

Przejdź do Artykułu