ZABIJ SIĘ || ROZPUSZCZALNIK || RAK || PLAGIAT - Serio?

Mam dość tego, jak to dziś wygląda. Wszyscy każą ci się zabić, wszyscy kradną, plagiatują, wytykają to sobie. Żyjemy tanią dramą, bardziej niż kiedykolwiek.