Wybierz Strona

Gamedust prze naprzód!

Twórca gier na platformy VR założył spółkę celową BlueKey sp. z o.o.

Spółka Gamedust, specjalizująca się w produkcji gier dedykowanych na platformy wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości, poinformowała o założeniu spółki celowej
– BlueKey sp. z o.o. Jej celem jest stworzenie unikalnej wartości, dzięki łączeniu ze sobą świata materialnego i wirtualnej rzeczywistości, przez wykorzystanie wzajemnych interakcji pomiędzy nimi oraz tworzenie na tej podstawie nowych produktów na płaszczyźnie działalności związanej z wirtualnymi Escape Roomami.
Twórca gier na platformy VR opublikował również Plan Połączenia, dzięki któremu stanie się spółką notowaną na NewConnect.

Spółka Gamedust S.A. poinformowała o założeniu spółki celowej – BlueKey sp. z o.o.
– której celem jest stworzenie unikalnej wartości, dzięki łączeniu ze sobą świata materialnego i wirtualnej rzeczywistości, przez wykorzystanie wzajemnych interakcji pomiędzy nimi oraz tworzenie na tej podstawie nowych produktów na płaszczyźnie działalności związanej z wirtualnymi Escape Roomami.
Założenie spółki jest przejawem realizacji strategii biznesowej, umożliwiającym dalsze rozwinięcie kompetencji w obszarze jednej z trzech linii biznesowych – Connected Realities.

Jesteśmy świadomi własnych możliwości, zasobów i know-how, dlatego odważnie realizujemy założone cele. Stworzenie spółki celowej i współpraca z naszymi partnerami pozwoli nam nie tylko na wykorzystanie posiadanych już kompetencji i doświadczenia,
ale umożliwi nam realizację naszej strategii i dalszy rozwój w obszarze linii biznesowej Connected Realities
– mówi Paweł Flieger, Prezes Gamedust S.A.

Gamedust, w ramach stworzonej spółki celowej, pozyskał kompetentnych partnerów,
których doświadczenie pozwoli na: wykorzystanie pełnego potencjału technologii;
sprawną realizację planów spółki, a także umożliwi przeniesienie Escape Roomów
do mainstreamu przemysłu rozrywkowego.

Na obecną chwilę struktura udziałowa BlueKey sp. z o.o. wygląda następująco:

  • Gamedust S.A. objął 54 udziały, reprezentujące 54 proc. kapitału zakładowego tej spółki;

  • Michał Wróblewski, który jest jednym z najlepszych ekspertów od wirtualnej rzeczywistości w Polsce, objął 27 udziałów BlueKey, czyli 27 proc. kapitału zakładowego;

  • Tomasz Głodkowski, manager, którego pasją jest świat pokojów zagadek, objął 11 udziałów odpowiadających 11% proc. kapitału zakładowego;

  • Spotlight Agency Sp. z o.o., specjalizująca się w influencer marketingu, objęła 8 udziałów odpowiadających 8% proc. kapitału zakładowego BlueKey. Firma posiada w swoim portfolio projekty topowych polskich influencerów z milionowymi zasięgami,
    a wśród nich projekt Team X, generujący co miesiąc ponad 30 milionów wyświetleń.

W ramach działań, mających doprowadzić do finalizacji procesu połączenia Gamedust S.A. ze spółką zależną i rozpoczęcia wspólnej działalności biznesowej polegającej na tworzeniu gier opartych na technologii wirtualnej rzeczywistości (VR) opublikowany został
Plan Połączenia. Jest to kolejny krok prowadzący Gamedust na rynek NewConnect.

Opublikowany Plan Połączenia to kolejny krok, przybliżający nas do osiągnięcia celu, którym jest rozpoczęcie wspólnej działalności biznesowej jako spółka Gamedust S.A.
Jestem przekonany, że obecność na NewConnect pozwoli na szybszą realizację naszych założeń strategicznych, pozwalając na pełne wykorzystanie potencjału i posiadanego doświadczenie zarówno w tworzeniu, jak i wydawaniu gier opartych na technologii VR. Perspektywy rozwoju rynku wirtualnej rzeczywistości są ogromne, a my jesteśmy jego częścią i właśnie dlatego wejście na parkiet to dla nas kolejny, a przede wszystkim naturalny etap rozwoju firmy
– mówi Paweł Flieger, Prezes Zarządu Gamedust S.A.

Działalność Gamedust od początku istnienia firmy koncentruje się na produkcji gier opartych na technologii wirtualnej rzeczywistości (VR). Model biznesowy spółki opiera się na tworzeniu i wydawaniu własnych produkcji z segmentu indie premium. Do tej pory w portfolio studia ukazały się cztery tytuły: Neverout na platformy VR oraz tradycyjne, a także Overflight,
Spuds Unearthed i Yupitergrad na platformy VR. Każdą z tych pozycji spółka wydała samodzielnie, co pozwoliło jej na zdobycie doświadczenia w segmencie wydawniczym.
W ciągu 4 lat Gamedust dostarczyło swoje gry na 15 różnych platform, w tym praktycznie wszystkie VRowe. Aktualnie działalność wydawnicza jest dywersyfikowana o usługi
dla projektów zewnętrznych.

Firma jest partnerem kluczowych producentów sprzętu VR, takich jak: Oculus, HTC,
czy Xiaomi. Dodatkowo spółka prowadzi również działalność portingową, wykonując porty produkcji własnych na rynki azjatyckie, a także współpracuje z platformami przeznaczonymi dla konsumentów z rynku chińskiego – Pico, Xiaomi czy Huawei, dostarczając na nie swoje tytuły.

Gamedust angażuje się też w przedsięwzięcia z innych segmentów – obecnie prowadzi prace badawczo-rozwojowe w zakresie sztucznej inteligencji. Pod koniec 2019 roku firma zdobyła dofinansowanie w wysokości niemal 3 mln zł. na stworzenie zaawansowanych narzędzi pozwalających wdrożyć wiarygodnie postrzeganą przez odbiorcę sztuczną inteligencję
w projektach z zakresu wirtualnej rzeczywistości. Projekt jest obecnie w fazie realizacji.

Celem Gamedust jest stworzenie grupy kapitałowej dostarczającej pełne immersji doświadczenia dla globalnych odbiorców cyfrowej rozrywki, co planuje zrealizować poprzez rozwój trzech sektorów: produkcje własne; usługi produkcyjne i wydawnicze VR,
a także wspomniany wyżej – connected realities.

Informacje o firmie:
Gamedust powstał w 2015 roku jako dział Virtual Reality w Setapp – polskim software house’ie z siedzibą w Poznaniu. Studio stało się oddzielną firmą w 2017 roku i dostarczyło
Neverout, Overflight, Spuds Unearthed i najnowszy Yupitergrad na ponad 15 platform do gier VR i innych. W tworzonych grach stawia na połączenie unikalnej mechaniki rozgrywki
i kierunku artystycznego. Spółka posiada doświadczenie, które pozwala jej dostarczać projekty na czas w zdrowym środowisku pracy, samodzielnie portować i publikować gry
oraz pomagać innym firmom w ich projektach Unity Engine VR i non-VR.
Misją Gamedust jest zaprojektowanie nowej, dedykowanej mechaniki rozgrywki,
która zrewolucjonizuje branżę gier VR/AR/MR i uwolni jej pełny potencjał..

Komunikat prasowy opublikowany za uprzejmością Inner Value i Gamedust

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.